Pivol

Na vinsko trto, ki jo gojimo na terasastih vinogradih lege Pivol, najboljše vinogradniške lege v Izoli, vplivajo izjemni naravni dejavniki. Trto razvaja tako bogata flišna zemlja kot tudi sonce, ki jo greje do sončnega zatona. Nenehno kroženje zraka in dostopnost jutranjega sonca ustvarjata v zalivu stalno nizko zračno vlažnost. Trta je zaradi tega bolj odporna, vpliv morja pa plemeniti grozdje na celotnem področju.

Na terasah Pivola imamo zasajeno ‘Malvazijo’, ‘Sivi pinot’, ‘Beli pinot’, ‘Rumeni muškat’, ‘Merlot’ in ‘Refošk’ ter nekaj oljčnih dreves.